Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR dla licencjonowanych punktów skupu

Plomby do tusz i dziczyzny KYR

Plomby do tusz i dziczyzny KYR

Znacznik do znakowania tusz dziczyzny KYR posiada 2 elementy z identyczną numeracją. Jedna służy do oznakowania tuszy, przeważnie jest zaciskana na tylną kończynę, druga jest zakładana na siatkę z narogami (są to jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej: serce, wątroba, nerki, płuca). Znaki serii KYR są  polskiej produkcji i używane są  przez myśliwych podczas polowań do znakowania tusz dzików oraz zwierzyny płowej.

Nasze znaczniki serii KYR są również zgodne z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii do znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, oraz w ramach odstrzału sanitarnego.Znaczniki do tusz występują w kolorze pomarańczowym. Wykonujemy trwały nadruk z oznaczeniami Inspekcji Weterynaryjnej, kodem województwa i powiatu oraz indywidualnej sekwencyjnej, niepowtarzalnej numeracji. Do pozyskanych tusz dziczyzny podczas normalnych polowań drukujemy kody kreskowe wymagane przez rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Plomby do tusz i dziczyzny KYR – ZASTOSOWANIE

Znakowanie tusz mięsa zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

WYMIAR

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR - wymiary

KOLORY

Plomby do tusz i dziczyzny KYR – PAKOWANIE

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR - pakowanie

ZAMÓW

PLIKI DO POBRANIA

Karta produktu
Wzory kodów
Karta nadruków

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR HUNTER dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR HUNTER

ZASTOSOWANIE

Znaczniki dedykowane do sprzedaży bezpośredniej. Znakowanie tusz mięsa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje numer decyzji w sprawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o:
– art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2018.1557);
– art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824);
– art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 853 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, s. 55, ze zm.),
– art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1703)
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161)
– art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

WYMIAR

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR HUNTER - wymiary

KOLORY

PAKOWANIE

Znaki do znakowania tusz dziczyzny KYR HUNTER - pakowanie

ZAMÓW

PLIKI DO POBRANIA

Karta produktu
Wzory kodów
Karta nadruków

Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER (z kolcami mocującymi) dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej

Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER

ZASTOSOWANIE

Plomby paskowe z metalowym mechanizmem plombowym.
Plomby dedykowane do sprzedaży bezpośredniej tusz dziczyzny.
Służą do rozróżnienia kolorem plomb różnych kół łowieckich w chłodniach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje numer decyzji w sprawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o:
– art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2018.1557);
– art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824);
– art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 853 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, s. 55, ze zm.),
– art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm.),
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1703)
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161)
– art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

WYMIARY

Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER - wymiary

KOLORY

Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER - kolory

PAKOWANIE

Plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER - pakowanie

ZAMÓW

PLIKI DO POBRANIA

Karta produktu
Wzory kodów
Karta nadruków