Referencje

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna informują, że Biuro Techniczne BOTT  jest dostawcą plomb plastikowych typy SIBO-BAG z logo oraz indywidualną numeracją. Plomby te przeznaczone są do zabezpieczania  opakowań typu big bag.

Dostawy przedmiotowych plomb zostały zrealizowane z należytą starannością i w ściśle określonych terminach.

Dostarczony towar nie budził żadnych zastrzeżeń.

Jacek Wójtowicz,

Oświadczam, że Biuro Techniczne BOTT z siedzibą w Lesznie przy ul. Budowlanych 1 w ostatnich 3 latach zrealizowało dostawy plomb typu SBO oraz SIBO-BAG dla firmy SMS System . Wartość dostaw przekraczała 10 000 zł netto. Jednocześnie oświadczam, że powyższe dostawy zostały zrealizowane należycie.

Sebastian Senator, http://www.zamocowania.pl